הנהלה : 02-6430051   |לפרטים: 054-8009642 | קוסטה ריקה 27, (עיר גנים) ירושלים 96625

7 / 24

 צוות גברים בלבד
24/7
בין שעות 05:00 - 09:30 בבוקר קבלת לקוחות במצבים דחופים בלבד !

הנהלה :   02-6430051     | זימון תורים :   054-8009642   | קוסטה ריקה 27, ירושלים  

עיסוי טנטרי בירושלים מסלול טנטרה

24 שעות ביממה

זימון תורים
צוות גברים בלבד!

אצלנו משלמים  רק במזומן
אך סכום מעל 600 ש"ח אפשר
בכרטיס אשראי
לתשומת לבך: אם תזמין תור דרך לוח הזמנות, תשלם עבור טיפול פחות. לחץ כאן >>> http://yoman.co.il/wexmbuehu 

Картинки по запросу рефлекторные зоны стопы импотенция


О чем говорит температура стоп
Влажные и холодные ноги свидетельствуют о недостатке энергии в области желудка и тонкой кишки, а также о нарушении функций щитовидной железы.
Сухие и холодные ноги указывают на недостаточность сердечно-сосудистой системы и изменения головного мозга.
Влажные и горячие ноги - показатель повышенной температуры при воспалительных процессах и легочных инфекциях.
Сухие и горячие ноги - чаще всего у людей, страдающих избыточной функцией щитовидной железы и повышенной кислотностью.
Если правая стопа теплая, а левая - холодная, то следует обратить внимание на работу сердца.

Проекции внутренних органов на стопе

Проекции внутренних органов на стопе

Проблема  

Лечебные зоны (перечислены в порядке убывания важности)

АЛКОГОЛИЗМ

 

Все железы, мозг, солнечное сплетение, диафрагма, печень, почки

АЛЛЕРГИЯ

 

Надпочечники, прочие железы организма, половые органы, пищеварительная система, лимфатическая система, синусы

АНГИНА

 

Грудь, сердце, солнечное сплетение, диафрагма, позвоночник, надпочечники, толстый кишечник (особенно сигмовидная кишка)

АНЕМИЯ

 

Селезенка, печень, щитовидная железа

АППЕНДИЦИТ

 

Аппендикс, кишечник (особенно ободочная кишка), надпочечники, диафрагма

АРТРИТ

 

Все железы, позвоночник, толстый кишечник, почки, желудок, тонкий кишечник, лимфатическая система, рефлекторные зоны пораженных участков

АСТМА

 

Надпочечники, легкие, бронхи, заслонка ободочной кишки, солнечное сплетение, диафрагма

БЕДРА (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Плечи, копчик, бедро/колено/ нога, бедро/седалищный нерв

БЕРЕМЕННОСТЬ

 

Матка, яичники, все железы, позвоночник, диафрагма

БЕСПЛОДИЕ

 

Половые органы, все железы, позвоночник

БЕССОННИЦА

 

Солнечное сплетение (в сочетании с глубоким дыханием), релаксационные техники, позвоночник

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

 

Большие пальцы, мозг, шишковидная железа, позвоночник

БОЛЬ

 

Большие пальцы

БРОНХ PIT

 

Бронхи, легкие, ободочная кишка, надпочечники, диафрагма, горло, лимфатическая система

БУРСИТ

 

Надпочечники, почки, рефлекторная зона пораженного участка

ВАРИКОЗНЫЕ ВЕНЫ

 

Печень, толстый кишечник, надпочечники, нижний отдел позвоночника, треугольник бедро/колено/нога, поджелудочная железа, зоны подобия

ВЕС (ИЗБЫТОЧНЫЙ)

 

Щитовидная железа, все железы, позвоночник, пищеварительная система

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

 

Надпочечники, тимус

ГАНГРЕНА

 

На пораженной зоне работать нельзя, массируйте зону подобия

ГЕМОРРОЙ

 

Печень, желчный пузырь, нижняя часть спины, толстый кишечник, пятки

ГЕПАТИТ

 

Печень, желчный пузырь

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ (У ДЕТЕЙ)

 

Печень, большой палец, все железы, позвоночник, солнечное сплетение, диафрагма

ГИПЕРФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 

Щитовидная железа, гипофиз, надпочечники

ГИПОГЛИКЕМИЯ

 

Поджелудочная железа, печень, все железы

ГИСТЕРЭКТОМИЯ (УДАЛЕНИЕ МАТКИ)

 

Гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, половые органы

ГЛАЗА (БОЛЕЗНИ)

 

Глаза, почки, копчик, синусы, шейные позвонки

ГЛАУКОМА

 

Глаза, шейные позвонки, шея, почки,синусы

ГЛУХОТА

 

Уши, глаза, синусы, шейные позвонки, плечи, большой палец

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

 

Голова, шея, плечи, глаза, копчик, гипофиз, позвоночник, солнечное сплетение

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

 

Уши, солнечное сплетение, гипофиз, шейные позвонки, печень

ГОРЛО (БОЛЕЗНИ)

 

Шея, лимфатическая система, уши

ГРИПП

 

Тимус, надпочечники, лимфатическая система, тонкий кишечник

ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, ДИАФРАГМЫ

 

Диафрагма, желудок, надпочечники

ДЕПРЕССИЯ

 

Все железы, позвоночник, солнечное сплетение, диафрагма, головной мозг

ДИАБЕТ

 

Поджелудочная железа, печень, все железы, желудок

ДРОЖЬ, ОНЕМЕНИЕ НОГ

 

Седалищный нерв, крестец, копчик

ДРОЖЬ, ОНЕМЕНИЕ РУК

 

7-й позвонок

ЖЕЛТУХА

 

Печень, желчный пузырь

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

 

Желчный пузырь, печень, щитовидная железа

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ

 

Матка, яичники, все железы

ЗАДЕРЖКА ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ

 

Лимфатическая система, надпочечники, почки

ЗАПАХ ИЗО РТА

 

Пищеварительная система, позвоночник

ЗАПОР

 

Печень, желчный пузырь, копчик, толстый кишечник, надпочечники, солнечное сплетение, селезенка

ЗОБ

 

Щитовидная железа

ЗУБЫ (БОЛЕЗНИ)

 

Пальцы

ИЗЖОГА

 

Пищевод, желудок, тонкий кишечник, диафрагма

ИМПОТЕНЦИЯ

 

Простата, яички, позвоночник, диафрагма

ИШИАС

 

Бедра, седалищный нерв, треугольник бедро/колено/ голень, нижний отдел позвоночника,плечи

КАЛЬЦИЕВЫЙ БАЛАНС (НАРУШЕНИЕ)

 

Паращитовидная железа

КАТАРАКТА

 

Глаза, шейные позвонки, почки, синусы

КИСТА

 

Гипофиз, тимус, рефлекторная зона пораженного участка

КИСТИ (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Руки, плечи, шейные позвонки, шея, бедра, седалищный нерв

КЛИМАКС

 

Гипофиз, щитовидная железа, яичники, гипоталамус, позвоночник, мозг, солнечное сплетение

КОЖА (ПРОБЛЕМЫ)

 

Почки, легкие, толстый кишечник, все железы

КОЛЕНИ (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Локти, треугольник бедро/ колено/голень

КОЛИТ

 

Толстая кишка, надпочечники, нижняя часть спины, солнечное сплетение, диафрагма, желчный пузырь

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОВЫШЕННОЕ)

 

Солнечное сплетение, диафрагма, почки, все железы, позвоночник

КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОНИЖЕННОЕ)

 

Надпочечники, почки, все железы, позвоночник

ЛАРИНГИТ

 

Шея, большой палец, маленькие пальцы, надпочечники

ЛЕЙКЕМИЯ

 

Селезенка, лимфатическая система, все железы

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ (УВЕЛИЧЕННЫЕ)

 

Надпочечники, лимфатическая система

ЛИХОРАДКА

 

Гипофиз

МЕНСТРУАЛЬНЫЕ БОЛИ И СПАЗМЫ

 

Матка, яичники, нижний отдел позвоночника, все железы, диафрагма, мозг

МЕСЯЧНЫЕ (НАРУШЕНИЯ)

 

Матка, яичники, фаллопиевы трубы, нижний отдел позвоночника, все железы, диафрагма, мозг

МЕТЕОРИЗМ

 

Толстый кишечник, печень, желудок, тонкий кишечник

МИГРЕНЬ

 

Позвоночник, печень, шея, солнечное сплетение, надпочечники, голова, гипофиз, тонкий кишечник, пищеварительная система

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (ОПУХОЛИ, КИСТЫ, БОЛЕЗНЕННОСТЬ ПЕРЕД МЕСЯЧНЫМИ)

 

Гипофиз, лимфатическая система,грудь/легкие, грудные позвонки, плечи/руки, диафрагма

МЫШЦЫ (ПОНИЖЕННЫЙ ТОНУС)

 

Надпочечники, шишковидная железа, паращитовидная железа, гипофиз

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

 

Мочевой пузырь, мочеточники, почки, надпочечники, нижний отдел позвоночника

ноги (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Бедра, седалищный нерв, копчик, паращитовидная железа, надпочечники; при переломе работаем на зоне подобия

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ

 

Желчный пузырь, позвоночник, все железы, диафрагма

ОПУХОЛЬ

 

Рефлекторная зона пораженного участка, гипофиз, тимус, шишковидная железа

ПАМЯТЬ (НАРУШЕНИЕ)

 

Шишковидная железа

ПАРАЛИЧ

 

Позвоночник, мозг, рефлекторная зона пораженного участка

ПЕЧЕНЬ (БОЛЕЗНИ)

 

Печень, желчный пузырь, пищеварительная система, позвоночник, диафрагма

ПЛЕЧИ (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Плечи, шея, шейные позвонки, желчный пузырь, бедра, седалищный нерв

ПНЕВМОНИЯ

 

Легкие, бронхи, диафрагма, лимфатическая система, толстый кишечник

ПОДАГРА

 

Все железы, толстый кишечник, почки, мочеточники, мочевой пузырь

ПОЗВОНОЧНИК (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Позвоночник,плечи/руки, бедра, ноги, седалищный нерв, солнечное сплетение, диафрагма

ПОНОС

 

Тонкий и толстый кишечник, надпочечники, печень, нижняя часть спины

ПОЧЕЧНОКАМЕН­НАЯ БОЛЕЗНЬ

 

Паращитовидная железа, почки, мочевой пузырь, легкие, толстый кишечник

ПОЧКИ (БОЛЕЗНИ)

 

Почки, мочевой пузырь, мочеточники, глаза, лимфатическая система

ПОЯСНИЦА (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Крестец, копчик, поясничные позвонки

ПРЕДМЕНСТРУ­АЛЬНЫЙ СИНДРОМ

 

Гипофиз, щитовидная железа, яичники, матка, мозг, позвоночник, солнечное сплетение

ПРОСТАТА (БОЛЕЗНИ)

 

Простата, яички, мочевой пузырь, надпочечники, почки, нижний отдел позвоночника

ПРОСТУДА

 

Лимфатическая система, синусы, почки, легкие, ободочная кишка, надпочечники

ПСОРИАЗ

 

Все железы, печень, тонкий кишечник, почки

РАК

 

Тимус, гипофиз, рефлекторная зона пораженного участка

СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕ (ПРОБЛЕМЫ)

 

Простата, яички, все железы, позвоночник

СЕННАЯ ЛИХОРАДКА

 

Легкие, синусы, глаза, все железы, лимфатическая система, позвоночник, диафрагма

СЕРДЦЕ (БОЛЕЗНИ)

 

Сердце, гипофиз, позвоночник, солнечное сплетение, грудь, плечи,надпочечники, лимфатическая система

СЕРДЦЕБИЕНИЕ (УЧАЩЕННОЕ)

 

Щитовидная железа

СИНУСИТ

 

Синусы, надпочечники, тонкий кишечник, легкие, бронхи, лимфатическая система

СКЛЕРОЗ

 

Позвоночник, шишковидная железа, паращитовидная железа, диафрагма

СЛАБОСТЬ, ОБМОРОК

 

Гипофиз, надпочечники, солнечное сплетение

СТРЕСС

 

Надпочечники,солнечное сплетение, релаксация, все железы, позвоночник

СТРЕСС, НЕРВНЫЙ СРЫВ

 

Солнечное сплетение, диафрагма, все железы, позвоночник, мозг

СУДОРОГИ И СПАЗМЫ (МЫШЕЧНЫЕ)

 

Все железы, позвоночник, рефлекторная зона пораженного участка и зона подобия

СУХОСТЬ КОЖИ

 

Надпочечники, щитовидная железа, почки, печень

ТОНЗИЛЛИТ

 

Шея, горло, шейные позвонки, лимфатическая система, надпочечники, пищеварительная система

ТОШНОТА

 

Пищеварительная система, печень, желчный пузырь, все железы, диафрагма

УГРИ, ПРЫЩИ

 

Все железы, почки, печень, легкие, кишечник

УМСТВЕННАЯ УСТАЛОСТЬ

 

Кончики пальцев, шишковидная железа

УСТАЛОСТЬ

 

Надпочечники,солнечное сплетение, гипофиз, печень, позвоночник

УШИ (БОЛЕЗНИ)

 

Уши, шея, копчик, синусы, тонкий и толстый кишечник, евстахиева труба, шейные позвонки

ФИБР03Н0-КИСТОЗНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 

Поджелудочная железа, легкие, бронхи, толстый кишечник

ФЛЕБИТ

 

Печень, желчный пузырь, толстый кишечник, надпочечники, рефлекторная зона пораженного участка

ХОЛЕСТЕРИН (ПОВЫШЕННЫЙ)

 

Печень, желчный пузырь, щитовидная железа, диафрагма

ЦИСТИТ И ДР. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

 

Мочевой пузырь, почки, мочеточники, надпочечники, поясничная зона позвоночника

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ

 

Мозг, кончики больших пальцев, позвоночник (особенно шейный отдел), маленькие пальцы, надпочечники

ШЕЯ (БОЛЬ, ТРАВМА)

 

Шея, шейные позвонки, голова

ШОК

 

Гипофиз, надпочечники, сердце, позвоночник, солнечное сплетение, мозг

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (БОЛЕЗНИ)

 

Шея, гипофиз, надпочечники, щитовидная железа

ЭКЗЕМА

 

Почки, надпочечники, толстый кишечник, печень, все железы

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 

Солнечное сплетение (в сочетании с глубоким дыханием), диафрагма, все железы, позвоночник

ЭМФИЗЕМА

 

Лимфатическая система, легкие, надпочечники, солнечное сплетение, тонкий кишечник, синусы, почки

ЭПИЛЕПСИЯ

 

Мозг, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, позвоночник, солнечное сплетение

ЯЗВА

 

Желудок, солнечное сплетение, диафрагма, надпочечники, позвоночник


אימפוטנציה


1 - אשכים
2 - איבר מין
3 - מקלת השמש


Рефлекторные зоны для восстановления потенции (эрекции) у мужчин
טואול בניית אתרים