|לפרטים: 054-8009642 | הלילך 18, קומת קרקע, ירושלים 96625


24/7 
צוות רפואי והוליסטי -  גברים (עצמאים)
לגברים / לנשים  / לזוגות 

זימון תורים :   054-8009642   הלילך 18, קומת קרקע, ירושלים  צוות  |

צוות רפואי והוליסטי -  גברים (עצמאים)
 לגברים, לנשים , לזוגות 

24/7


Мышцы верхней конечности
1) Мышцы плечевого пояса 2) Мышцы свободной верхней конечности
Мышцы плечевого пояса
1. Дельтовидная мышца
2. Надостная мышца
3. Подостная мышца
4. Малая круглая мышца
5. Большая круглая мышца
6. Подлопаточная мышца
Мышцы свободной верхней конечности
Мышцы плеча. Передняя группа
Мышцы плеча. Задняя группа
Мышцы предплечья. Передняя группа
Мышцы предплечья. Задняя группа
Мышцы кисти. Мышцы большого пальца и мизинца
Мышцы кисти. Средняя группа
Мышцы плечевого сустава

Экстензоры (разгибатели)
Флексоры (сгибатели)
Флексоры (сгибатели)
Абдукторы (отводящие)
Аддукторы (приводящие)

Скелет плечевого пояса
Лопатка
Кости свободной верхней конечности
Локтевая костьЛучевая кость
Скелет кисти
Плечевой сустав образован соединением суставной впадины лопатки с головкой плечевой кости.

Локтевой сустав - сложный сустав, образованный соединением в общей капсуле плечевой кости с локтевой и лучевой.

Движения в лучезапястном суставе

В кистиПерелом предплечья
Переломы кисти

Мышцы плечевого пояса

Мышца плечевого пояса
Мышцы плечаЗадняя группа мышц - разгибатели
Локтевая мышца


Мышцы предплечья

Сгибатели запястьяСгибатели пальцев

Вращатели лучевой костиМежкостные мышцы кистиטואול - בניית אתרים